Sterownik oparty na technologii Intel® Wireless dla systemu Windows Server 2016* dla NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19194
12/13/2017

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik sieci bezprzewodowej dla karty sieci bezprzewodowej Intel® w zestaw Intel® NUC NUC7i[x]DN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 89.7 MB
  • SHA1: 948F142B89FBF00E1EEA35BE42207F70FA1CB9C2

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik bezprzewodowy karty sieci bezprzewodowej Intel® w zestaw Intel® NUC NUC7i[x]DN.

Zapoznaj się z plikiem informacji o wersji, aby zobaczyć najważniejsze problemy, naprawione, zmiany i szczegóły sterownika.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.