klient Intel Unite® dla systemu Linux*

19196
9/14/2022

Wprowadzenie

To pobieranie jest wersją systemu Linux* aplikacji klienta Intel Unite®. (4.2.0.38)

Dostępne pliki do pobrania

 • Ubuntu Family*
 • Rozmiar: 92.2 MB
 • SHA1: A3AE171474279B6070C99F1047EE816C7A8D7B6D
 • Linux*
 • Rozmiar: 118.4 MB
 • SHA1: 1B5EF7D0D4E7EE6155D54F5E222C680B5BED8893
 • Rodzina systemów Red Hat Linux*
 • Rozmiar: 131.3 MB
 • SHA1: CB6F51C4C92E57D1829829B3CE2C06ABA1373C3E
 • Fedora Linux Family*
 • Rozmiar: 131.3 MB
 • SHA1: CB6F51C4C92E57D1829829B3CE2C06ABA1373C3E

Szczegółowy opis

Celu

To pobieranie jest wersją systemu Linux* aplikacji klienta Intel Unite®. Ta wersja zawiera ogólne poprawki błędów i ulepszenia wydajności. Dodano dodatkową pomoc techniczną, aby umożliwić administratorom IT ograniczenie wtyczek w trybie modesów na wtyczkę za pośrednictwem portalu administratora.

Uwaga: To oprogramowanie wymaga zainstalowania istniejącego serwera i koncentratora aplikacji Intel Unite. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Który plik należy pobrać?

 • Intel_Unite_Linux_Ubuntu_4.2.0.38-amd64.deb — pobierz i zainstaluj ten plik dla systemów klienckich Ubuntu 16 LTS i 18 LTS.
 • Intel_Unite_Linux_Redhat_4.2.0.38.x86_64.rpm — pobierz i zainstaluj ten plik dla systemów klienckich Redhat Enterprise Linux 7.
 • Intel_Unite_Linux_Fedora_4.2.0.38.x86_64.rpm — pobierz i zainstaluj ten plik dla systemów klientów Fedora 26 i 27.
 • Intel_Unite_Linux_Manual_Install_4.2.0.38-amd64.wyszukaj.e.bz2 — pobierz i zainstaluj ten plik do ręcznej instalacji w systemach klienckich Linux.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.