Klient Intel Unite® dla systemu Linux*

19196
5/3/2019

Wprowadzenie

To pobieranie jest wersją systemu Linux* aplikacji Intel Unite® klienta. (4.2.0)

Dostępne pliki do pobrania

 • Ubuntu Family*
 • Rozmiar: 73.3 MB
 • SHA1: CE624DA5326A425199D1948223247403BB63E80B
 • Rodzina systemów Red Hat Linux*
 • Rozmiar: 103.8 MB
 • SHA1: 9EC731F5729B04B5CFE4F9F6D5B74EC05214B7CD
 • Fedora 24*
 • Rozmiar: 103.8 MB
 • SHA1: 273E860EC112A6B40C68F8ECD045040E75870249
 • Linux*
 • Rozmiar: 93.9 MB
 • SHA1: 8B2CA61DB34B0ACE27ED469165C61D0D43DA7AC5

Szczegółowy opis

Celu

To pobieranie jest wersją systemu Linux* aplikacji Intel Unite® klienta. Ta wersja zawiera ogólne poprawki błędów i ulepszenia wydajności. Dodano dodatkową pomoc techniczną, aby umożliwić administratorom IT ograniczenie wtyczek w trybie modesów na wtyczkę za pośrednictwem portalu administratora.

Uwaga: To oprogramowanie wymaga zainstalowania istniejącego serwera i koncentratora aplikacji Intel Unite. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Który plik należy pobrać?

 • Intel_Unite_Linux_Ubuntu_4.2.0.33-amd64.deb — pobierz i zainstaluj ten plik dla systemów klienckich Ubuntu 16 LTS i 18 LTS.
 • Intel_Unite_Linux_Redhat_4.2.0.33.x86_64.rpm — pobierz i zainstaluj ten plik dla systemów klienckich Redhat Enterprise Linux 7.
 • Intel_Unite_Linux_Fedora_4.2.0.33.x86_64.rpm — pobierz i zainstaluj ten plik dla systemów klientów Fedora 26 i 27.
 • Intel_Unite_Linux_Manual_Install_4.2.0.33-amd64.wyszukaj.e.bz2 — pobierz i zainstaluj ten plik do ręcznej instalacji w systemach klienckich Linux.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.