Intel® Management Engine sterownik korporacyjny dla systemu Windows® Server 2016 dla produktów Intel® NUC

19200
3/27/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) dla systemu Windows Server 2016* dla zestaw Intel® NUC NUC7i5DN i NUC7i7DN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 300.7 MB
  • SHA1: A4EC35F5AFBDEF95DEB3EC342637A4F3D9C806F5

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje komponenty Intel® Management Engine (Intel® ME) dla systemu Windows Server 2016* dla zestaw Intel® NUC NUC7i5DN i NUC7i7DN z Vpro.

Zote

Jeśli sterownik się nie zainstaluje, odinstaluj starą wersję i spróbuj zainstalować tę wersję ponownie.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.