sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows 10® dla starszych urządzeń Intel® NUC

19204
9/27/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik grafiki HD Intel® w urządzeniach Intel® NUC z systemem Windows® 10.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 203 MB
  • SHA1: D477D616653E730996E4B3FAD0F542856FFB8BDC
  • Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 112.2 MB
  • SHA1: 77CBB4A5D08B8D60894430C7C6BE39E6E2F494B7

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla produktów Intel® NUC przy użyciu systemu Windows® 10.

Który plik wybrać

  • GFX_WIN10_32_15.40.37.4835.exe — dla 32-bitowych wersji systemu Windows® 10
  • GFX_WIN10_64_15.40.37.4835.zip — dla 64-bitowych wersji systemu Windows® 10

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.