Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) do NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

19207
1/18/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) w wersji 14.8.16.1063 na komputerach Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Rozmiar: 12.9 MB
 • SHA1: 5FD34AFFF7CE26544DA6049CB6373EFDE057CFA7
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Rozmiar: 601.8 KB
 • SHA1: 06C6B2F58A2F17629186B58A565FD92F7F1E77C2
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Rozmiar: 571.2 KB
 • SHA1: C48540F4573F2F5571C4ABCCE294E6CB7A0BAD1E

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) w wersji 14.8.16.1063 na komputerach Intel® NUC.

Który plik wybrać

 • RST_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: Sterownik dla systemu operacyjnego
 • RST_F6_Floppyx32_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: W przypadku 32-bitowych wersji systemu operacyjnego
 • RST_F6_Floppyx64_Win7_8_8.1_10_14.8.16.1063.zip: W przypadku 64-bitowych wersji systemu operacyjnego

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.