Narzędzie aktualizacji pamięci nieulotnej (NVM) dla rodziny konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet z serii X722 dla Intel® Server Board S2600WF (WFT/WFQ/WF0)

19223
3/9/2022

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla rodziny konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet x722 dla rodziny Intel® Server Board S2600WF (WFT/WFQ/WF0 skus). (4.10)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 14.6 MB
  • SHA1: 3253F957A5A24251021C0A985F926C59837E53B8

Szczegółowy opis

Pobierz narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet z serii X722.

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na kartach sieciowych Intel® Ethernet w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak ograniczenia i wymagania wstępne, wymagania UEFI oraz sposób korzystania ze skryptu, zapoznaj się z odpowiednim readme.txt .

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.