Narzędzie do konfiguracji zasilania i termicznego Intel® Server Board S2600ST

19228
8/27/2020

Wprowadzenie

Narzędzie Intel® Server Board S2600ST Family Power Budget and Thermal Configuration Tool oblicza zużycie energii i konfigurację termiczną. (1.1)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 232.5 KB
  • SHA1: 1888F9FCF6B8E60240818AAE9FA53B95231A90F5

Szczegółowy opis

Włącz makra w programie Microsoft Office Excel* lub równoważnym programie w arkuszu kalkulacyjnym, aby korzystać z tego narzędzia.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.