Aktualizacja systemu BIOS [JYGLKCPX]

19231
7/13/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS przez zestaw Intel® NUC NUC7CJYH, NUC7PJYH oraz minikomputer Intel® NUC NUC7CJYSAL.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 11.5 MB
 • SHA1: B11B98841B7FFEE78EA1A79C4BCDA667CE29046C
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 11.5 MB
 • SHA1: D72BC175B2BB0F77A5A235FBDC622A2291C1A289
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 11.1 MB
 • SHA1: 8458355B1989C307ADB7AB393B0BFA34E9A8CC3E

Szczegółowy opis

Celu
Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC7CJYH, NUC7PJYH oraz Minikomputer Intel® NUC NUC7CJYSAL.

Który plik należy wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [JYGLKCPX.86A.0068.EBU.msi] - Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS [JY0068.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja UEFI BIOS [JYGLKCPX.86A.0068.UEFI.zip] - Umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Co nowego w tej wersji?

 • W tej wersji BIOS zapoznaj się z informacjami o wersji , aby uzyskać dodatkowe poprawki i nowe funkcje.

Uwaga:

 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli potrzebujesz kompletnych instrukcji krok po kroku dotyczących sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji SYSTEMU BIOS, zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji systemu BIOS.
 • Po rozpoczęciu procesu aktualizacji systemu BIOS, pojawianie się wiadomości na ekranie może zająć nawet 30 sekund. Po rozpoczęciu procesu aktualizacji nie należy wyłączać systemu przed ukończeniem aktualizacji. Aktualizacja potrwa do 3 minut.
 • Obniżenie wersji systemu BIOS do wcześniejszej wersji nie jest zalecane i może nie być obsługiwane.
 • Opcjonalne: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit i VCUST.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel NUC?
Uruchom narzędzie Intel® Driver and Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Powiązany temat
Rozwiązywanie problemów z biosem

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.