Sterownik uniwersalnej platformy Windows (UWP) z serii Intel® RealSense™ D400 dla systemu Windows® 10

19236
3/30/2021

Wprowadzenie

Zawiera sterownik Intel® RealSense™ z serii D400 UWP dla systemu Windows® 10. (6.1.160.22)

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 4 MB
  • SHA1: AC22BA371A5FF758EAE34D9141B86FD3E4987E23

Szczegółowy opis

sterownik Intel® RealSense™ D400 Series UWP to sterownik trybu użytkownika (DMFT), który jest zgodny z architekturą serwera ramki Windows*.

Umożliwia to aplikacjom z kamerami Windows dostęp do sprzętu z kamerą oraz korzystanie z aplikacji Uniwersalnej Platformy Windows (UWP) opracowanych przy użyciu natywnego frameworku Microsoft.

Jak zainstalować

  1. Rozpakać plik ZIP.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy "RS400Camera.inf" -> zainstaluj.
  3. Kliknij Tak lub Dalej we wszystkich następujących oknach dialogowych.

Co nowego?

  • Plik RS400 Technologie.bin zaktualizowany do wersji 5.12.11.0

Przeczytaj aktualizację specyfikacji Intel® RealSense™ z serii D400 (PDF) dotyczącą najnowszego urządzenia i errata dokumentacji, dane techniczne i zmiany.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.