sterownik szeregowe we/wy Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla NUC7CJY, NUC7PJY

19237
2/11/2022

Wprowadzenie

Instaluje sterownik kontrolera szeregowe we/wy Intel® hosta dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla Intel® NUC7CJY i NUC7PJY.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2 MB
  • SHA1: F1ED884AEF4A5A12C583AF5CB3D2345C28F09B89

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik kontrolera szeregowe we/wy Intel® hosta dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla Intel® NUC7CJY i NUC7PJY. Sterownik szeregowe we/wy Intel jest wymagany, jeśli planujesz korzystać z kontrolerów hosta GPIO.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.