Karty Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 — pakiet Dynamic Device Personalization GTPv1

19244
11/30/2018

Wprowadzenie

Profil DDP GTPv1 ma na celu zwiększenie wydajności i optymalizację wykorzystania rdzenia dla zwirtualizowanych udoskonalonych rdzeni pakietowych (vEPC) i wielododatowych zastosowań obliczeń brzegowych (MEC). (1.0.3.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1 MB
  • SHA1: E98ED6FD389493002EC96A765875D7AD8C28957D
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 106.2 KB
  • SHA1: CD179E95A988271BC8709687172875D40A9F4FEA

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji analizatora na kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 w Twoim systemie. Zawiera plik pakietu binarnego .pkgo i plik sumy kontrolnej dla pliku .pkgo.

Profil GTPv1 może być użyty w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji wykorzystania rdzenia dla zwirtualizowanych udoskonalonych rdzeni pakietowych (vEPC) i wielododatowych zastosowań obliczeń brzegowych (MEC).

Ograniczenia i wymagania wstępne

Ten pakiet powinien być stosowany wyłącznie w kartach markowych Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym 6.01.

Skontaktuj się ze swoim dostawcą OEM, aby uzyskać odpowiedni pakiet.

Interfejsy API pobierania pakietu są dostępne tylko w najnowszej wersji zestawu DPDK.

NIE

— Wyłącz komputer podczas pobierania pakietu do karty sieciowej.

— Usuń kartę sieciową przed zakończeniem pobierania pakietu.

— Przerwanie pobierania pakietu do karty sieciowej w inny sposób.

Może to sprawić, że Twoje urządzenie stanie się bezużyteczne i będzie wymagać resetowania urządzenia.

Dodatkowe zasoby

Artykuł na temat dynamicznej personalizacji urządzeń: https://software.intel.com/en-us/articles/dynamic-device-personalization-for-intel-ethernet-700-series

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.