Karty Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 — pakiet DYNAMIC Device Personalization GTPv1

19244
10/31/2021

Wprowadzenie

Profil DDP GTPv1 ma na celu zwiększenie wydajności i optymalizację wykorzystania rdzenia dla zwirtualizowanych udoskonalonych rdzeni pakietowych (vEPC) i wielododatowych zastosowań obliczeń brzegowych (MEC). (1.0.3.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 117.2 KB
  • SHA1: 55B9CC86407DA131D5913E0B9E27680ED1BC5A30

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji analizatora na kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 w Twoim systemie. Zawiera plik pakietu binarnego .pkg i plik sumy kontrolnej dla pliku .pkg.

Ograniczenia i wymagania wstępne

Ten pakiet powinien być wykorzystywany wyłącznie w markowych kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 z oprogramowaniem sprzętowym wersji 6.01 i nowszej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą OEM, aby uzyskać odpowiedni pakiet.

NIE

  • Wyłącz komputer podczas pobierania pakietu do karty sieciowej.
  • Usuń kartę sieciową przed zakończeniem pobierania pakietu.
  • Przerwanie pobierania pakietu do karty sieciowej w inny sposób.

Może to sprawić, że Twoje urządzenie stanie się bezużyteczne i będzie wymagać resetowania urządzenia.

Dodatkowe zasoby

Artykuł na temat dynamicznej personalizacji urządzenia: https://software.intel.com/en-us/articles/dynamic-device-personalization-for-intel-ethernet-700-series

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.