LED Manager for Intel® NUC

19249
3/3/2020

Wprowadzenie

Zapewnia menedżerowi LED kontrolę programowalnych ledów na zestawach Intel® NUC NUC8i7HNK i NUC8i7HVK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.3 MB
  • SHA1: 619F692EF5444C090C29FB4D25B5F1A7DC873501

Szczegółowy opis

Przegląd

LED Manager for Intel® NUC to aplikacja programowa, która umożliwia kontrolę programowalnych ledów na zestawach Intel® NUC NUC8i7HNK i NUC8i7HVK. Oprogramowanie LED Manager umożliwia:

  • Wyłącz górną pokrywę z led-em pokrywy
  • Zmień kolory LED
  • Zmień zachowania LED (pulsowanie, strobing)
  • Zapisz profile

Zapoznaj się z Informacjami o wersji, aby poznać nowości, poprawki błędów i znane problemy w tej wersji.

W celu uzyskania informacji dotyczących korzystania z oprogramowania zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.