Sterownik ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla produktów Intel® NUC.

19257
10/25/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik podczerwieni dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla produktów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*
  • Rozmiar: 1.4 MB
  • SHA1: E9899E316EA304D426795E407AE98A8D15A87215

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania instaluje sterownik podczerwieni dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla produktów Intel® NUC.

Nie wiesz, który sterownik jest odpowiedni dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Uwaga: aby sprawdzić, czy Twój komputer Intel® NUC obsługuje system Windows 11*, przejdź do zgodność produktów Intel® NUC z systemem Windows 11*.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.