Aktualizacja systemu BIOS [HNKBLi70]

19270
5/26/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestawów Intel® NUC NUC8i7HNK i NUC8i7HVK.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 7.4 MB
 • SHA1: 79B6D2AE16489F09280454A1C87533EDED06F919
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8.8 MB
 • SHA1: 74B9F452460F6A48121AFE050FA384369C1C15D0
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 7 MB
 • SHA1: 16201256EB35CD5CCC4FD7FD666A32972CEA888C

Szczegółowy opis

Celu
Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestawów Intel® NUC NUC8i7HNK i NUC8i7HVK. Wystarczy pobrać jeden.

Który plik wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [HNKBLi70.86A.0067.EB.msi] - Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS [HN0067.bio] — A . Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Aktualizacja SYSTEMU BIOS UEFI [HNKBLi70.86A.0067. UEFI.zip] — umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Uwaga

Po załadowaniu systemu BIOS pamiętaj o załadowaniu domyślnych ustawień systemu BIOS, zapisaniu i ponownym uruchomieniu, w przeciwnym razie światła mogą nie działać.

Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.

Co nowego w tej wersji?
Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Opcjonalnie: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit i VCUST.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel® NUC?
Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Powiązany temat
Rozwiązywanie problemów z biosem

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.