Aktualizacja pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla płyt serwerowych Intel® EFI i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 60X

19271
4/16/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera system BIOS oraz pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla serwerowych płyt głównych Intel® oraz systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 60X (R02.06.E006).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 23.6 MB
  • SHA1: 519AD3518095ADF4ED30B11BBC56DCA3D12591AE

Szczegółowy opis

Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS tego pakietu.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:

  • System BIOS: 02.06.E006
  • Oprogramowanie sprzętowe ME: 02.01.07.328
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.28.R10603
  • FRUSDR: zależy od Intel® Server Board (1,04, 1,05, 1,09, 1,11 lub 1,12)

Dodatkowe informacje

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.