Aktualizacja pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla serwerowych płyt głównych Intel® EFI oraz systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 60X

19271
5/9/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera system BIOS oraz pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla płyt serwerowych Intel® oraz systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 60X (R02.06.E006_rev2).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 23.6 MB
  • SHA1: 99EFF0FF074F414CAC92F0A2267D187040ADE9C1

Szczegółowy opis

Pliki odzyskiwania nie są uwzględnione w tym pakiecie. Jeśli odzyskiwanie jest wymagane, należy użyć plików odzyskiwania z oryginalnego pakietu R02.06.006.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:

System BIOS: 02.06.E006

Oprogramowanie sprzętowe ME: 02.01.07.328

Oprogramowanie sprzętowe BMC: 01.28.R11044

FRUSDR: zależy od Intel® Server Board (1.04, 1.05, 1.09, 1.11 lub 1.12)

Dodatkowe informacje

Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się z plikami readme w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego. Kod open source do oprogramowania sprzętowego BMC jest dostępny do pobrania.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.