Aktualizacja pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla serwerowych płyt ® EFI intel® oraz systemów serwerowych Intel® opartych na chipsecie Intel® 60X

19271
11/7/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera jedynie pakiet aktualizacji systemu BIOS dla serwerowych płyt ® Intel® i systemów serwerowych Intel® 60X. (R02.06.0007)

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 11.7 MB
  • SHA1: 4B9D96A453FEE15CADD05CEDA99F91C5FB05DBEA

Szczegółowy opis

Pliki odzyskiwania nie są uwzględnione w tym pakiecie. Jeśli odzyskiwanie jest wymagane, należy użyć plików odzyskiwania z oryginalnego pakietu R02.06.006.

Ten pakiet aktualizacji obejmuje następujące aktualizacje oprogramowania systemu:

System BIOS: 02.06.0007

W celu aktualizacji BMC, FRUSDR i ME wykorzystaj poprzedni pakiet oprogramowania w Centrum pobierania firmy Intel.

Dodatkowe uwagi

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się z plikami readme, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są zawarte w kodie źródłowym. Kod open source dla oprogramowania sprzętowego BMC jest dostępny do pobrania.

W uwagach o wersji znajdziesz instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.