Aktualizacja pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla płyt serwerowych Intel® EFI i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 60X

19271
11/7/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera tylko pakiet aktualizacji systemu BIOS dla serwerowych płyt głównych Intel® oraz systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 60X. (R02.06.0007)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 11.7 MB
  • SHA1: 4B9D96A453FEE15CADD05CEDA99F91C5FB05DBEA

Szczegółowy opis

Pliki odzyskiwania nie są uwzględnione w tym pakiecie. Jeśli odzyskiwanie jest wymagane, należy użyć plików odzyskiwania z oryginalnego pakietu R02.06.006.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania systemu:

System BIOS: 02.06.0007

Aby zaktualizować BMC, FRUSDR i ME, wykorzystaj poprzedni pakiet oprogramowania w Centrum pobierania firmy Intel.

Dodatkowe informacje

Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się z plikami readme w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego. Kod open source do oprogramowania sprzętowego BMC jest dostępny do pobrania.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.