Intel® Visual Compute Accelerator KVM Volatile Production Package

19280
4/30/2018

Wprowadzenie

Ten pakiet zawiera przykładowy obraz rozruchu ulotnej produkcji KVM dla kompilacji oprogramowania Intel® Visual Compute Accelerator 2.1.

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 401 MB
  • SHA1: 4A8144C37EFE3E7098E7063D2D6390EA36470635

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Przegląd

To pobieranie zawiera obraz rozruchu systemu operacyjnego CentOS* Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) z hipernadzorcem KVM. Obraz rozruchu Intel VCA umożliwia uruchomienie węzła Intel VCA, aby umożliwić uruchomienie w pełni operacyjnego systemu operacyjnego, w tym komunikacji sieciowej.

Ten obraz wykorzystuje jądro produkcyjne; oznacza to, że nie zawiera Intel® Media Server Studio SDK. System operacyjny gości można rozpocząć po uruchomieniu tego obrazu, przy założeniu, że obsługują chipset, sterowniki karty graficznej i wybrane aplikacje biznesowe (na przykład Intel® Media Server Studio). Tylko jeden system operacyjny gości może uzyskać dostęp do przyspieszonego sterownika karty graficznej.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: cdc914a2d9db4b4bd3b01d3988794cd4d5

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.