Pakiet produkcyjny Intel® Visual Compute Accelerator Volatile KVMGT

19281
7/16/2018

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera przykładowy obraz rozruchu ulotnej produkcji KVMGT dla kompilacji oprogramowania Intel® Visual Compute Accelerator 2.2.

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu 16.04*
  • Rozmiar: 371.4 MB
  • SHA1: F84BF2CCE9E94A0A9A8B3F3CF3B7D58BFC868A61

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Uwaga: pakiet ten jest wersją oprogramowania 2.2, ale jest również obsługiwany w wersji oprogramowania 2.3. Zapoznaj się z tą tabelą, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Przegląd

To pobieranie zawiera obraz rozruchu systemu operacyjnego Ubuntu* Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) z technologią KVM Hypervisor oraz obsługą wirtualizacji Intel GVT-G. Obraz rozruchu Intel VCA umożliwia uruchomienie węzła Intel VCA, aby umożliwić uruchomienie w pełni operacyjnego systemu operacyjnego, w tym komunikacji sieciowej.

Ten obraz wykorzystuje jądro produkcyjne; oznacza to, że nie zawiera oprogramowania Intel® Media Server Studio. Guest OSes można rozpocząć po uruchomieniu tego obrazu, przy założeniu, że obsługują chipset, sterowniki karty graficznej i wybrane aplikacje biznesowe (na przykład Intel® Media Server Studio). Maksymalnie 7 systemów operacyjnych gości ma dostęp do przyspieszonego sterownika karty graficznej.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: 669352679b1898d17ea43c8eca7930cb

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.