Narzędzie do wykrywania Intel-SA-00125

19287
8/5/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera narzędzie do ustalenia, czy poradnik zabezpieczeń Intel-SA-00125 ma wpływ na system. (1.0.45)

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 765.4 KB
  • SHA1: 60A5F9C42DCC63F756D391E36530F8DA2F36DEBD
  • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1, Linux*
  • Rozmiar: 2.5 MB
  • SHA1: 5E2F1A9A57F1CF3BFE58D320D8B293417D8A525A

Szczegółowy opis

Celu

Narzędzie do wykrywania INTEL-SA-00125 pomaga w wykrywaniu vulnerabilies bezpieczeństwa opisanych w DOKUMENCIE INTEL-SA-00125. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

SA00125_Windows.zip: Dla użytkowników systemu Windows*

Ten plik do pobrania zawiera dwie wersje narzędzia:

  • Pierwsza wersja to interaktywne narzędzie GUI, które wykrywa szczegóły sprzętu i oprogramowania urządzenia i zapewnia ocenę ryzyka. Ta wersja jest zalecana do lokalnej oceny systemu.
  • Druga wersja narzędzia to plik wykonywalny na konsoli, który zapisuje informacje o wykrywaniu w rejestrze Windows* i/lub pliku XML. Ta wersja jest wygodniejsza dla administratorów IT, którzy nie chcą przeprowadzać masowych odkryć na wielu maszynach, aby znaleźć systemy docelowe do aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

SA00125_Linux.platforma.gz: Dla użytkowników systemu Linux*

Wersja narzędzia to plik wykonywalny w wierszu poleceń, który wyświetli ocenę ryzyka testowanego systemu.

Powiązane tematy

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.