Narzędzie Intel-SA-00125 Do wykrywania

19287
8/5/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera narzędzie służące do określania, czy poradnik zabezpieczeń Intel-SA-00125 ma wpływ na system. (1.0.45)

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 765.4 KB
  • SHA1: 60A5F9C42DCC63F756D391E36530F8DA2F36DEBD
  • Windows 7 family*, Windows* 8.1, Linux*, Windows 10*
  • Rozmiar: 2.5 MB
  • SHA1: 5E2F1A9A57F1CF3BFE58D320D8B293417D8A525A

Szczegółowy opis

Cel

Narzędzie INTEL-SA-00125 Detection Tool pomaga w wykrywaniu zabezpieczeń opisanych w intel-SA-00125. Przeczytaj poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

SA00125_Windows.zip: Dla użytkowników systemu Windows*

Ten plik do pobrania zawiera dwie wersje narzędzia:

  • Pierwsza wersja to interaktywne narzędzie GUI, które odkrywa szczegóły sprzętowe i programowe urządzenia oraz zapewnia ocenę ryzyka. Ta wersja jest zalecana do lokalnej oceny systemu.
  • Druga wersja narzędzia to plik wykonywalny konsoli, który zapisuje informacje o odnajdowaniu w rejestrze systemu Windows* i/lub w pliku XML. Ta wersja jest wygodniejsza dla administratorów IT, którzy chcą przeprowadzić zbiorcze wykrywanie na wielu komputerach, aby znaleźć systemy docelowe dla aktualizacji oprogramowania układowego.

SA00125_Linux.tar.gz: Dla użytkowników systemu Linux*

Wersja narzędzia jest plikiem wykonywalnym wiersza polecenia, który wyświetli ocenę ryzyka dla testowanego systemu.

Tematy pokrewne

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.