Pakiet oprogramowania sprzętowego do Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160

19290
7/15/2020

Wprowadzenie

Zapewnia oprogramowanie sprzętowe dla w pełni funkcjonalnych modułów Intel® Integrated RAID 12 GbS RMS3AC160.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 4 MB
  • SHA1: 8D5903B1AEB27803F97D8DE46D1B46D01CB8B931

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla w pełni wyposażonych modułów Intel® Integrated RAID 12 GbS RMS3AC160 obsługujących RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Informacje o pakiecie
Pakiet oprogramowania sprzętowego: 24.22.0-0065 (MR 6.14 Point Release 4)
Oprogramowanie sprzętowe 4.740.00-8449

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.