Intel® Visual Compute Accelerator 2 VCA1585LMV AVC — pakiet skryptów porównawczych

19298
7/10/2018

Wprowadzenie

Ten test wyodrębnia maksymalną liczbę jednoczesnych transkodów AVC przy jednoczesnym zachowaniu co najmniej 30 kl./s przy użyciu Intel® Media Server Studio i dostępnej w internecie próbki wideo (1.0).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*, CentOS 7.2*, CentOS 7.3*
  • Rozmiar: 185 MB
  • SHA1: 82D28411214072DFAA18DD593B90F5E64C6D8EFD

Szczegółowy opis

Celu

Test wydajności AVC to zautomatyzowany skrypt, który uruchamia próbkę wielu transkodowania równolegle na każdym węźle w celu testowania gęstości (liczby strumieni), które mogą działać z prędkością 30 kl./sek. Gromadzi dane temp zapisane jako avc_benchmark_sorted_temp.txt w folderze dzienników, aby użytkownik mogła analizować temperaturę procesora.

Zapewnia najlepsze wyniki docelowe testów porównawczych obsługiwane przez konfigurację serwera.

Aby uzyskać szczegółową instalację i instrukcje użytkowania, zapoznaj się ze specyfikacją produktu VCA2 i plikiem README w pakiecie.

Uwaga

Skrypt porównawczy został zweryfikowany jedynie na poziomie CentOS 7.2 i powyżej. Aby uruchomić ten test porównawczy, musisz upewnić się, że systemy operacyjne na każdym węźle mają zainstalowane Intel® Media Server Studio (wersja PV3 lub PV4).

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.