Intel® Visual Compute Accelerator 2 VCA1585LMV AVC — pakiet skryptów porównawczych

19298
12/26/2018

Wprowadzenie

Ten test wyodrębnia maksymalną liczbę jednoczesnych transkodów AVC przy jednoczesnym zachowaniu co najmniej 30 kl./s przy użyciu Intel® Media Server Studio i dostępnej w internecie próbki wideo. (2.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*, CentOS 7.2*, CentOS 7.3*
  • Rozmiar: 185.4 MB
  • SHA1: 0DFDDF2FA1FCC5F61E28448AABA983B36E8A847D

Szczegółowy opis

Celu

AVC Benchmark to zautomatyzowany skrypt, który uruchamia próbkę multi transkodowania równolegle na każdym węźle w celu testowania gęstości (liczby strumieni), które mogą działać z prędkością 30 kl./s. Gromadzi dane temp zapisywane jako avc_benchmark_sorted_temp.txt w folderze dzienników, dla użytkownika do temperatury procesora.

Aby uzyskać szczegółową instalację i instrukcje użytkowania, zapoznaj się ze specyfikacją produktu VCA2 i plikiem README w pakiecie.

Uwaga

Skrypt porównawczy został zweryfikowany jedynie na poziomie CentOS 7.2 i powyżej. Aby uruchomić ten test porównawczy, musisz upewnić się, że systemy operacyjne na każdym węźle mają zainstalowane Intel® Media Server Studio (wersja PV3 lub PV4). Upewnij się, że vainfo jest obecny w lokalizacji /usr/bin na każdym węźle.

Użyj poniższego sumy kontrolnej, aby potwierdzić integralność pliku po pobraniu:

MD5: 61f63efe0dfbbe9e5d858316ac10d64a

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.