Pakiet skryptów testów porównawczych Intel® Visual Compute Accelerator 2 VCA1585LMV AVC

19298
12/26/2018

Wprowadzenie

Ten test wyodrębnia maksymalną liczbę jednoczesnych transkodowań AVC przy zachowaniu co najmniej 30 klatek na sekundę przy użyciu Intel® Media Server Studio i dostępnej w Internecie próbki wideo. (2.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*, CentOS 7.2*, CentOS 7.3*
  • Rozmiar: 185.4 MB
  • SHA1: 0DFDDF2FA1FCC5F61E28448AABA983B36E8A847D

Szczegółowy opis

Cel

AVC Benchmark to zautomatyzowany skrypt, który uruchamia przykładowy transkodowanie wieloszechowe równolegle na każdym węźle, aby przetestować gęstość (liczbę strumieni), które można uruchomić z prędkością 30 klatek na sekundę. Zbiera dane tymczasowe zapisane jako avc_benchmark_sorted_temp.txt w folderze dzienników, aby użytkownik analizował temperaturę procesora.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i użytkowania, zobacz Specyfikacja produktu VCA2 i plik README wewnątrz pakietu.

Nuta

Skrypt benchmarkowy jest sprawdzany tylko na CentOS 7.2 i nowszych. Aby uruchomić ten test porównawczy, należy upewnić się, że systemy operacyjne w każdym węźle mają zainstalowany intel® Media Server Studio (wersja PV3 lub PV4). Upewnij się, że vainfo jest obecny w lokalizacji /usr/bin na każdym węźle.

Użyj poniższej sumy kontrolnej, aby sprawdzić poprawność pliku po pobraniu:

MD5: 61f63efe0dfbbe9e5d858316ac10d64a

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.