Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla produktów Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE

19304
2/18/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla produktów Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE i NUC8i3BE.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
  • Rozmiar: 3 MB
  • SHA1: DE40F8B964CC334D5C7FE6F520FC43727370520E

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla produktów Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE i NUC8i3BE

Przed instalacją innych sterowników należy najpierw zainstalować to oprogramowanie po instalacji systemu operacyjnego Windows*. To działanie gwarantuje, że system Windows rozpoznaje wszystkie komponenty chipsetu. Jeśli system operacyjny nie może zidentyfikować wszystkich komponentów chipsetu, mogą wystąpić następujące problemy:

  • Żółte znaki zapytania w Menedżerze urządzeń
  • Nieznany sprzęt w Menedżerze urządzeń

Uwaga

Po zainstalowaniu Oprogramowanie mikroukładu Intel na komputerze Intel NUC nie ma potrzeby aktualizacji do nowszej wersji.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.