Karty Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 — pakiet Dynamic Device Personalization PPPoE

19306
10/14/2021

Wprowadzenie

Profil PPPoE DDP w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji wykorzystania rdzenia dla przypadków użycia wirtualnej szerokopasmowej bramy sieciowej (vBNG) i wirtualnego szerokopasmowego serwera zdalnego dostępu (vBRAS). (ppp-oe-ol2tpv2)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 171.8 KB
  • SHA1: 2CE10A07765CC544DC44AE57259C735F99BF6396

Szczegółowy opis

Przegląd


Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji analizatora na kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 w Twoim systemie. Zawiera plik pakietu binarnego .pkg i plik sumy kontrolnej dla pliku .pkg.

Ograniczenia i wymagania wstępne


Ten pakiet powinien być wykorzystywany wyłącznie w markowych kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 z oprogramowaniem sprzętowym wersji 6.01 i nowszej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą OEM, aby uzyskać odpowiedni pakiet.

NIE

  • Wyłącz komputer podczas pobierania pakietu do karty sieciowej.
  • Usuń kartę sieciową przed zakończeniem pobierania pakietu.
  • Przerwanie pobierania pakietu do karty sieciowej w inny sposób.

Może to sprawić, że Twoje urządzenie stanie się bezużyteczne i będzie wymagać resetowania urządzenia.

Dodatkowe zasoby


Artykuł na temat dynamicznej personalizacji urządzenia, https://software.intel.com/en-us/articles/dynamic-device-personalization-for-intel-ethernet-700-series

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.