Aktualizacja systemu BIOS [CYCNLi35]

19307
3/24/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS dla zestawów Intel® NUC NUC8i3CYSM i NUC8i3CYSN.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 9 MB
 • SHA1: C3FA84CD978D72AA5E1614F8E4526B76B497148D
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 10.2 MB
 • SHA1: CB8C73C54031FB190B59735683643E4FFABE580D
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8.7 MB
 • SHA1: 72A5BA5360D36A8F8A218CFDC6724F6FE593B45A
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8.7 MB
 • SHA1: CCD0ADA65D401F06781B0FFD8BFFA13C6B18354F

Szczegółowy opis

Celu
Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS dla zestawów Intel® NUC NUC8i3CYSM i NUC8i3CYSN. Wystarczy pobrać jeden.

Readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli potrzebujesz kompletnych instrukcji krok po kroku dotyczących sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji SYSTEMU BIOS, zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji systemu BIOS.

Który plik należy wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [CYCNLi35.86A.0049.EB.msi] — samodzielne wyodrębnianie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS [CY0049.bio] — A . Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Aktualizacja iFlash systemu BIOS [CYCNLi35.86A.0049.BI.zip] — narzędzie oparte na systemie DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja UEFI BIOS [CYCNLi35.86A.0049.UEFI.zip]— umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Co nowego w tej wersji?
Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Opcjonalnie: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit i VCUST.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel® NUC?
Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Powiązany temat
Rozwiązywanie problemów z biosem

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.