Aktualizacja systemu BIOS [CYCNLi35]

19307
9/12/2022

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS dla zestawów Intel® NUC NUC8i3CYSM i NUC8i3CYSN.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 10.2 MB
 • SHA1: F34DC1CE9A29FAB463D6905CB9060566A5FAD16A
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8.7 MB
 • SHA1: 673198B298776E17AE63AD17CA872172E6BC1CB8
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8.7 MB
 • SHA1: 05E36FC14BF23F0DCDD39F50AAAB80D694CE08E0

Szczegółowy opis

Celu
Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS dla zestawów Intel® NUC NUC8i3CYSM i NUC8i3CYSN. Wystarczy pobrać jeden.

Readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli potrzebujesz kompletnych instrukcji krok po kroku dotyczących sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji SYSTEMU BIOS, zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji systemu BIOS.

Który plik należy wybrać?

 • Aktualizacja systemu BIOS [CY0054.bio] — A . Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Aktualizacja iFlash systemu BIOS [CYCNLi35.86A.0054.BI.zip] — narzędzie oparte na systemie DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja UEFI BIOS [CYCNLi35.86A.0054.UEFI.zip] — umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Co nowego w tej wersji?
Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Opcjonalne: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit i VCUST.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel® NUC?
Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Powiązany temat
Rozwiązywanie problemów z biosem

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.