Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) do NUC8i3CYSM, NUC8i3CYSN

19312
12/8/2018

Wprowadzenie

Instaluje oprogramowanie Technologia pamięci Intel® Rapid dla zestaw Intel® NUC NUC8i3CYSM, NUC8i3CYSN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 242.5 KB
  • SHA1: 5383567DB157B3E0A40F5B3C439CB25E76CB6B42

Szczegółowy opis

Systemy obsługujące sterowniki w wersji 15.9.x, 16.0.x, 16.5.x lub 16.7.x powinny zaktualizować do najnowszej wersji.

Firma Intel zaleca przeprowadzenie tej aktualizacji sterownika za pomocą narzędzia Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA). IDSA zapewnia zautomatyzowany, uproszczony proces aktualizacji bez dodatkowych kroków do wykonania i może zidentyfikować inne potrzebne ważne aktualizacje sterownika. Jeśli nie wiesz, czy ten sterownik/aktualizacja ma zastosowanie do Twojego systemu, kliknij poniższy link "rozpocznij". Narzędzie IDSA dostarczy niezbędnych wskazówek.

Kliknij tutaj, aby rozpocząć pracę z IDSA.

Tylko jeśli instalujesz sterownik Intel® RST po raz pierwszy, włączania nowego modułu pamięci Intel® Optane™, zobacz Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) interfejs użytkownika i sterownik dla platform Intel® siódmej/ósmej generacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.