Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) dla systemu Windows® 10 64-bitowego dla NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19317
11/13/2019

Wprowadzenie

Instaluje oprogramowanie Technologia pamięci Intel® Rapid dla systemu Windows® 10 64-bitowego dla Intel® NUC NUC8i7HNK i NUC8i7HVK

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 68.4 MB
 • SHA1: 4B5027DD26E395EA10920E9E57473B8BE81581DD
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 4 MB
 • SHA1: 666561DFE230F55C9D16265A1AC304EF6EDEC9DB

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

 • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
 • Intel® RST

Które pliki wybrać?

 • SetupRST.exe
  • Obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie woluminami macierzy RAID i Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT).
 • RST_F6Floppy.zip (opcjonalnie)
  • Może być wymagane podczas instalacji systemu operacyjnego (OS) w celu wykrywania dysków PCIe* NVMe*.

Uwagi Aby korzystać z konfiguracjiRST_Win10_64_17.2.0.1009.zip, tryb SATA chipsetu musi zostać zmieniony na RAID w BIOS-ie, a system operacyjny musi zostać zainstalowany, zanim aplikacja będzie mogła zostać zainstalowana.

 • Aby móc korzystać z RST_F6Floppy_64_17.2.0.1009.zip, tryb SATA chipsetu musi zostać zmieniony na RAID w BIOS-ie. Ten sterownik może być potrzebny do wykrywania dysku podczas instalacji systemu operacyjnego.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.