Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19317
2/22/2022

Wprowadzenie

Instaluje oprogramowanie Technologia pamięci Intel® Rapid dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla Intel® NUC NUC8i7HNK i NUC8i7HVK

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 231.7 MB
 • SHA1: 168EE28FF449D8D4AEB4AC4A5FC11B3A282734AB

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

 • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
 • Intel® RST

Które pliki używać?

 • SetupRST.exe
  • Obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie woluminami macierzy RAID i Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT).
 • RST_F6Floppy.zip (opcjonalnie)
  • Może być wymagane podczas instalacji systemu operacyjnego (OS) w celu wykrywania dysków PCIe* NVMe*.

Notatki

Aby użyć pliku setupRST.exe, tryb Chipset SATA w BIOS-ie musi zostać zmieniony na RAID, a system operacyjny musi zostać zainstalowany, zanim aplikacja będzie mogła zostać zainstalowana.

Aby użyć RST_F6Floppy.zip, tryb SATA chipsetu w BIOS-ie musi zostać zmieniony na RAID. Ten sterownik może być potrzebny do wykrywania dysku podczas instalacji systemu operacyjnego.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.