Sterownik Intel® Memory Protection Extensions (MPX) dla komputera Intel® NUC

19320
8/21/2018

Wprowadzenie

Instaluje sterownik Intel® Memory Protection Extensions (MPX) dla produktów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 29.1 KB
 • SHA1: 14E5EE2689CF12C593637613A6BA591ABE157C48

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik Intel® Memory Protection Extensions (MPX) dla produktów Intel® NUC.

Jak zainstalować

 1. Pobierz i rozpakaj ten pakiet sterowników.
 2. Zainstaluj sterownik poleceniem pnputil, jak poniżej:
  2.1. Otwórz okno wiersza poleceń (Uruchom jako administrator).
  2.2. Wpisz polecenie za pomocą następującej składni i parametrów w celu instalacji pliku .inf:
  pnputil /add-driver [/subdirs] [/install] [/reboot]

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.