sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® Server 2016 dla NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

19325
8/10/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows® Server 2016 dla komputerów Intel® NUC NUC8i7HxKx.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 355.9 MB
  • SHA1: 50BF2C46AD91796E336EB1AC4E7F947785D7B339

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik grafiki HD Intel® w celu użycia z komputerem Intel® NUC NUC8i7HxKx. Ten sterownik jest niezbędny do korzystania z funkcji transkodowania Intel® Quick Sync.

Ważna uwaga

W celu uzyskania dalszych informacji na temat funkcji obsługiwanych w systemie Windows Server 2016 zapoznaj się z artykułem Obsługiwane systemy operacyjne dla produktów Intel® NUC .

Głównym sterownikiem karty graficznej dla KOMPUTERÓW NUC8i7HNKx i NUC8i7HVKx jest sterownik Radeon*. Jeśli nie zainstalujesz zarówno sterownika grafiki HD Intel, jak i sterownika Radeon, mogą wystąpić następujące problemy:

  • Grafika U odwłok
  • Nie można skonfigurować wielu wyświetlaczy
  • Aplikacje ulegają awarii po otwarciu

Co nowego

Zapoznaj się z informacjami o wersji , aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Stick?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.