Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla systemu Windows Server 2016* dla systemów Intel® NUC

19327
9/24/2019

Wprowadzenie

Instaluje Intel® Software Guard Extensions dla systemu Windows Server 2016* dla produktów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Rozmiar: 31.4 MB
  • SHA1: BEF0ABD0813CAD427D85498754229315F70E0E89

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje Intel® Software Guard Extensions dla systemu Windows 10 lub Windows Server 2016* dla produktów Intel® NUC.

Notatki

W celu uzyskać więcej informacji na temat funkcji obsługiwanych w systemie Windows Server 2016, zapoznaj się z tematem Systemy operacyjne obsługiwane przez produkty Intel® NUC.

Intel SGX oprogramowania platformy jest wymagane, jeśli zabezpieczenia SGX są włączone w BIOS-ie.

Jeśli Intel® SGX jest włączona w Twoim systemie BIOS i system jest skonfigurowany do uzyskiwania aktualizacji z Windows Update, sterownik podstawowy systemu Intel® SGX i oprogramowanie Intel® SGX PSW zostaną automatycznie zainstalowane z Windows Update.

W celu instrukcji ręcznej instalacji zapoznaj się z dołączonym przewodnikiem instalacji.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.