Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla systemu Windows Server 2016* dla intel® NUC

19327
9/24/2019

Wprowadzenie

Instaluje oprogramowanie Intel® Software Guard Extensions dla systemu Windows Server 2016* dla produktów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Rozmiar: 31.4 MB
  • SHA1: BEF0ABD0813CAD427D85498754229315F70E0E89

Szczegółowy opis

Celu

Instalacja oprogramowania Intel® Software Guard Extensions dla systemu Windows 10 lub Windows Server 2016* dla produktów Intel® NUC.

Notatki

W celu uzyskania dalszych informacji na temat funkcji obsługiwanych w systemie Windows Server 2016 zapoznaj się z artykułem Obsługiwane systemy operacyjne dla produktów Intel® NUC.

Intel SGX Oprogramowanie platformy jest wymagane, jeśli bezpieczeństwo SGX jest włączone w BIOS-ie.

Jeśli Intel® SGX jest włączona w Twoim systemie BIOS, a system jest skonfigurowany do uzyskiwania aktualizacji z Windows Update, sterownik podstawowy Intel® SGX oraz Intel® SGX PSW zostaną automatycznie zainstalowane z Windows Update.

W celu uzyskania instrukcji ręcznej instalacji zapoznaj się z załączonym przewodnikiem instalacyjnym.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.