Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla systemu Windows Server 2016* na komputerach Intel® NUC

19327
9/24/2019

Wprowadzenie

Instalacja oprogramowania Intel® Software Guard Extensions dla systemu Windows Server 2016* dla produktów Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 31.4 MB
  • SHA1: BEF0ABD0813CAD427D85498754229315F70E0E89

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje oprogramowanie Intel® Software Guard Extensions dla systemu Windows 10 lub Windows Server 2016* dla produktów Intel® NUC.

Notatki

W celu uzyskania dalszych informacji na temat funkcji obsługiwanych w systemie Windows Server 2016 zapoznaj się z artykułem Obsługiwane systemy operacyjne dla produktów Intel® NUC .

Intel SGX Oprogramowanie platformy jest wymagane, jeśli bezpieczeństwo SGX jest włączone w BIOS-ie.

Jeśli Intel® SGX jest włączona w Twoim systemie BIOS, a system jest skonfigurowany do uzyskiwania aktualizacji z Windows Update, Intel® SGX sterownik podstawowy oraz Intel® SGX PSW zostaną automatycznie zainstalowane z Windows Update.

W celu uzyskania instrukcji ręcznej instalacji zapoznaj się z załączonym przewodnikiem instalacyjnym.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.