Odinstalowywanie Intel® Driver & Support Assistant

19333
5/11/2023

Wprowadzenie

Aplikacja do usunięcia wcześniejszych instalacji Intel® Driver & Support Assistant.

Dostępne pliki do pobrania

Zalecane
  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 8.1*, Rodzina systemów Windows 10*
  • Rozmiar: 158.8 KB
  • SHA1: 7B8E7C55A4BCBCE6F9CD7DC4654AFD25BA68B6B0

Szczegółowy opis

Celu

Jeśli masz problem z usunięciem lub aktualizacją z poprzedniej wersji Intel® Driver & Support Assistant, pobierz i uruchom ten program.

Postępuj zgodnie z poleceniami, aby całkowicie usunąć z komputera dowolną wersję Intel® Driver & Support Assistant.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.