Chipset INF Utility

19347
6/30/2021

Wprowadzenie

To narzędzie w wersji 10.1.18793.8276, przeznaczone głównie dla chipsetów Intel®, instaluje pliki WINDOWS* INF. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem, aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz tego pliku.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 2.9 MB
  • SHA1: 939BF950B14D8D9B51C04E4B2C96DEACB5BA605A

Szczegółowy opis

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Uruchamianie tego łatwego w obsłudze Intel® Driver & Support Assistant informuje o potrzebie aktualizacji pliku CHIPSET INF i poprosi Cię o instalację. Pozwoli to zaoszczędzić dużo czasu na pobraniu chipsetu i typowych plikach do pobrania wymaganych dla Twojego systemu.

Zmiany nazwy

Oprogramowanie mikroukładu Intel® to nowa nazwa Narzędzie konfigurowania technologii Plug and Play dla chipsetów firmy Intel; ta nazwa będzie widoczna podczas uruchamiania pakietu instalacyjnego.

O tym pliku/pliku do pobrania

Oprogramowanie mikroukładu Intel instaluje pliki Windows* INF. INF to plik tekstowy, który przekazuje systemowi operacyjnemu informacje o sprzęcie w systemie. W przypadku aktualnego Oprogramowanie mikroukładu Intel informacje te to głównie nazwa produktu sprzętu. Umożliwia to systemowi operacyjnemu wykazanie poprawnej nazwy tego sprzętu w Menedżerze urządzeń.

Uwaga: Oprogramowanie mikroukładu Intel nie instaluje sterowników dla AGP lub USB. Nie należy pobierać tego narzędzia, jeśli producent urządzenia zaleca skorygowanie problemu z "sterownikiem AGP", "AGP GART" lub "sterownikiem USB"; nie skoryguje On Twojego problemu.

Przed instalacją przeczytaj załączone pliki readme i informacje o wersji .

Słowa kluczowe: 82801, ICH, MCH, chipset

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.