Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla karta sieciowa Intel® Ethernet z serii X550

19358
11/9/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji narzędzia do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) w wersji 2.00 dla konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet z serii X550.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 50 MB
  • SHA1: F2F58C6358C94B31DCB80F8E9DAE41EBD90FA0BD

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na karta Intel® Ethernet w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

Aktualizacja NVM do wersji 2.00 z wersji 23.4 obejmuje tryb odzyskiwania.

Uwaga: Wcześniejsze wersje NVM dla X550 (1.86 i 1.93) mogą być używane w wersji 23.4 SW.

Instalacja wykorzystuje standardowe procedury instalacji.

  • Aby włączyć nowe funkcje, można użyć standardowego unowocześniania NVM (Intel® Ethernet NVM Update Tool).
  • Wymagane ponowne uruchomienie. Cykl zasilania A/C nie jest wymagany podczas aktualizacji z wcześniej opublikowanej wersji. Firma Intel zaleca przestrzeganie instrukcji dostarczonych za pomocą narzędzia do aktualizacji NVM.
  • Aktualizacja NVM do wersji x.x umożliwia tryb anti-rollback. Po aktualizacji, obniżenie do poprzednich wersji NVM nie jest możliwe.

Uwaga: Projekt trybu odzyskiwania uniemożliwia wycofanie wcześniejszych wersji NVM. Dzieje się tak, ponieważ dodanie funkcji trybu odzyskiwania zmieniło definicję niektórych regionów NVM na ochronę zapisu. Wycofanie do wcześniejszej wersji wymaga dostępu do tych regionów chronionych przed zapisem i w związku z tym wycofanie nie powiodło się.

  • Tryb odzyskiwania nie ma wpływu na normalną pracę.
  • Aby w pełni obsługiwać tryb odzyskiwania, należy użyć zaktualizowanej sieci Ethernet NVM, sterownika oprogramowania i narzędzia programowego w wersji 23.4 lub nowszej.

W pliku readme znajdziesz więcej informacji, takich jak ograniczenia i wymagania wstępne, wymagania UEFI oraz sposób korzystania ze skryptu.

Zawartość plików

X550_NVMUpdatePackage_v2_00_Windows.exe

X550_NVMUpdatePackage_v2_00_ESX.pl

X550_NVMUpdatePackage_v2_00_FreeBSD.pl

X550_NVMUpdatePackage_v2_00_Linux.pl

X550_NVMUpdatePackage_v2_00_EFI.zip

Przewodniki użytkowania

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.