Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2019*

19372
6/27/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje wersję 24.1 karty sieciowej Intel® za pomocą systemu Windows Server 2019*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 78.8 MB
  • SHA1: 75F0DC94F9303BE64BE6B532D7D0F3879BA5DB27

Szczegółowy opis

Co nowego?

  • Obsługa Intel® Ethernet Connection (10) I219-LM
  • Pomoc techniczna dla systemu Microsoft Windows® 10, wersja 1903
  • Pomoc techniczna dla systemu Microsoft Windows Server 2019, wersja 1903
  • Usunięto obsługę pakietu Receive Segment Coalescing (RSC) z systemu Microsoft Windows Server 2019, wersja 1903

-----------------------------------

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera sterowniki i oprogramowanie do sieci Intel® Ethernet dla systemu Windows Server 2019.

Jak korzystać z tego pliku do pobrania

Pobierz samoekstrapujące się archiwum i uruchom je. Rozpakuje pliki do katalogu tymczasowego, uruchomi kreatora instalacji i usunie pliki tymczasowe po ukończeniu instalacji. Wszystkie pliki językowe są osadzone w tym archiwum. Nie ma potrzeby pobierania dodatkowego pakietu języków.

  • Zapoznaj się z informacjami o wersji w pliku readme.txt, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co nowego, poprawki błędów i znane problemy.

Obsługiwane urządzenia

To oprogramowanie może mieć również zastosowanie do kontrolerów Intel® Ethernet. Pomoc techniczną dla wbudowanych połączeń sieciowych zapewnia producent systemu lub płyty głównej.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.