Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

19373
12/6/2018

Wprowadzenie

To pobieranie zawiera wersję 23.5 karta Intel® Ethernet podręcznika użytkownika.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3.3 MB
  • SHA1: AF59EBE7546E44B9DCC2BBBD11CB776BA5AE2328

Szczegółowy opis

Przegląd

To pobieranie zawiera wersję 23.5 karta Intel® Ethernet podręcznika użytkownika.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami z readme dotyczącymi nowości, poprawek błędów, instrukcji instalacji znanych problemów i obsługiwanego sprzętu.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.