Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

19373
6/27/2019

Wprowadzenie

To pobieranie zawiera wersję 24.1 karta Intel® Ethernet instrukcji obsługi.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3.2 MB
  • SHA1: F6F4823A5B326F6BF86414D8307329636C81D476

Szczegółowy opis

Przegląd

To pobieranie zawiera wersję 24.1 karta Intel® Ethernet instrukcji obsługi.

Co nowego?

Przejrzyj plik Readme.txt.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.