Podręcznik użytkownika adaptera intel® Ethernet

19373
3/18/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera wersję 26.1 Podręcznika użytkownika karty Intel® Ethernet.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3.1 MB
  • SHA1: 2D315D8B4E33D2B8E6CB686F4CD84622AD705CFE

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera wersję 26.1 Podręcznika użytkownika karty Intel® Ethernet.

Co nowego

Przejrzyj informacje o wersji i plik readme.txt.

Zapoznaj się z uwagami do wersji, aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.