Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart Intel® Ethernet

19373
5/12/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera wersję 26.3 karta Intel® Ethernet podręcznika użytkownika.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3.1 MB
  • SHA1: 5BFC6EB05FAEEF081553488E4DC435F98C1F5685

Szczegółowy opis

Przegląd

To pobieranie zawiera karta Intel® Ethernet instrukcję obsługi.

Co nowego?

Przejrzyj informacje o wersji i plik readme.txt.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.