Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

19373
4/27/2022

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera wersję 27.2.1 podręcznika użytkownika karta Intel® Ethernet.

Szczegółowy opis

Przegląd

To pobieranie zawiera instrukcję obsługi karta Intel® Ethernet.

Co nowego?

Przejrzyj informacje o wersji i plik readme.txt .

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.