Wtyczka Intel® ESXCLI do zarządzania kartami sieciowymi Intel® Ethernet

19380
12/3/2020

Wprowadzenie

Zapewnia wtyczkę Intel® esxcli do zarządzania Intel® Ethernet kartami sieciowymi. (1.5.2.2)

Dostępne pliki do pobrania

  • VMware*
  • Rozmiar: 247.1 KB
  • SHA1: 19BAAC3A363A38F075AAA8D832910C2FFCD155B1

Szczegółowy opis

Przegląd

Wtyczka Intel® esxcli obsługuje konfigurowanie zaawansowanych funkcji kart sieciowych Intel® Ethernet z serii 700 obsługiwanych przez sterownik i40en w systemie VMware ESXi* 7.0.

W przypadku VMware ESX* 7.0 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.5.2.0 lub 1.5.2.2.

W przypadku VMware ESX* 6.0, 6.5 i 6.7 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.4.1.

Obsługiwane urządzenia

Karty sieciowe z serii Intel Ethernet 700

| instalacji | konfiguracyjne Format wiersza poleceń

Aby uzyskać te informacje, zapoznaj się z plikiem readme.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.