Wtyczka Intel® ESXCLI do zarządzania kartami sieciowymi Intel® Ethernet

19380
12/3/2020

Wprowadzenie

Zapewnia wtyczkę Intel® esxcli do zarządzania kartami sieciowymi Intel® Ethernet

Dostępne pliki do pobrania

  • VMware*
  • Rozmiar: 247.1 KB
  • SHA1: 19BAAC3A363A38F075AAA8D832910C2FFCD155B1

Szczegółowy opis

Przegląd

Wtyczka Intel® esxcli do zarządzania Intel® Ethernet kartami sieciowymi obsługiwanymi przez sterowniki Intel Ethernet na urządzeniach ESXi 6.5, ESXi 6.7 i ESXi 7.0

W przypadku VMware ESX* 7.0 i 6.7 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.6.5.0.

W przypadku VMware ESX* 6.5 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.5.2.2.

W przypadku VMware ESX* 6.0 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.4.1.

Obsługiwane urządzenia

Karty sieciowe z serii Intel® Ethernet 700

Karty sieciowe z serii Intel® Ethernet 800

| instalacji | konfiguracyjne Format wiersza poleceń

Aby uzyskać te informacje, zapoznaj się z plikiem readme.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.