Wtyczka Intel® ESXCLI do zarządzania kartami sieciowymi Intel® Ethernet

19380
10/28/2021

Wprowadzenie

Zapewnia wtyczkę Intel® esxcli do zarządzania kartami sieciowymi Intel® Ethernet dla ESXi 6.7 i 7.0

Dostępne pliki do pobrania

  • VMware*
  • Rozmiar: 40 KB
  • SHA1: 2F7C33C7055C25A3D9907257181A1781DB4FD519
  • VMware*
  • Rozmiar: 74.9 KB
  • SHA1: 5F42487C02D1217C38D4D5316C9938A77826036F

Szczegółowy opis

Przegląd

Wtyczka Intel® esxcli do zarządzania Intel® Ethernet kartami sieciowymi obsługiwanymi przez sterowniki Intel Ethernet na urządzeniach ESXi 6.5, ESXi 6.7 i ESXi 7.0

W przypadku VMware ESX* 7.0 i 6.7 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.6.5.0.

W przypadku VMware ESX* 6.5 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.5.2.2.

W przypadku VMware ESX* 6.0 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.4.1.

Obsługiwane urządzenia

Karty sieciowe z serii Intel® Ethernet 700

Karty sieciowe z serii Intel® Ethernet 800

| instalacji | konfiguracji Format wiersza poleceń

Aby uzyskać te informacje, zapoznaj się z plikiem readme.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.