Wtyczka Intel® ESXCLI do zarządzania kartami sieciowymi Intel® Ethernet

19380
8/2/2022

Wprowadzenie

Zapewnia wtyczkę Intel® esxcli do zarządzania kartami sieciowymi Intel® Ethernet dla ESXi* 6.7 i 7.0

Dostępne pliki do pobrania

  • VMware*
  • Rozmiar: 105.8 KB
  • SHA1: 992CD2620D9A80B8FBB66CC853CFB47EBC2BE6A9
  • VMware*
  • Rozmiar: 53.9 KB
  • SHA1: FAF07C41C62A817FF71D2CF6BCA38AD444B19605

Szczegółowy opis

Przegląd

Wtyczka Intel® esxcli do zarządzania Intel® Ethernet kartami sieciowymi obsługiwanymi przez sterowniki Intel Ethernet na urządzeniach ESXi 6.5, ESXi 6.7 i ESXi 7.0

W przypadku VMware ESXi* 6.7.0 i 7.0 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.9.2.0.

W przypadku VMware ESXi 6.5 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.5.2.2.

W przypadku VMware ESXi 6.0 pobierz narzędzie intnetcli w wersji 1.4.1.

Obsługiwane urządzenia

Karty sieciowe z serii Intel® Ethernet 700

Adpatery sieciowe z serii Intel® Ethernet 800

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.