Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego eMMC

19384
1/18/2019

Wprowadzenie

Aktualizuje oprogramowanie sprzętowe pamięci masowej eMMC, która została wlutowana na Intel® NUC.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 822.7 KB
  • SHA1: 26AA0119E96C4593691FA538AE12E941B981962B

Szczegółowy opis

Celu

To narzędzie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe pamięci masowej eMMC wlutowane na następujących produktach:

  • zestaw Intel® NUC NUC6CAYS
  • Intel® NUC 7 Essential – NUC7CJYSAL

Co nowego w tej wersji?

  • Rozwiązuje problem nie uruchamiania systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.